Parkeringskort

Parkeringskort

Funksjonshemma, eldre med funksjonstap og andre som har særleg bruk for parkering, kan søkje kommunen for å få eit parkeringskort (parkeringsløyve).

Kven kan få parkeringskort?

Parkeringsløyve vert gjeve til bilførarar eller passasjerar som har eit særleg behov for lett parkering i samband med bustadplass, arbeid/og eller annan aktivitet fordi vedkommande ikkje kan gå eller har store vanskar med å forflytte seg over ei viss lengde.

Slik søkjer du om parkeringskort

Kva kostar eit parkeringskort?

Parkeringskortet er gratis.

Klage på vedtak om parkeringskort

Vedtak om parkeringskort er eit enkeltvedtak som du kan klage på. 

Klage på enkeltvedtak

Kontaktperson

Ta kontakt med ekspedisjonen på kommunehuset om du vil snakke med ein saksbehandlar.

Kontaktinformasjon

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Telefon 71 17 15 16
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30