Parkeringskort

Parkeringskort

Parkeringsløyve vert gjeve til bilførarar eller passasjerar som har eit særleg behov for tilrettelagt parkering knytt til bustad, arbeid og/eller annan aktivitet.

Kven kan få parkeringskort?

  • Personar som berre kan bevege seg ei begrensa strekning.
  • Personar med lidingar som har vesentleg innvirkning på forflytningsevna.
  • Personar som har behov for å parkere bil på stadar der dei ikkje kan benytte det tilgjengelege parkeringstilbodet.

Slik søkjer du om parkeringskort

Kva kostar eit parkeringskort?

Parkeringskortet er gratis.

Klage på vedtak om parkeringskort

Vedtak om parkeringskort er eit enkeltvedtak som du kan klage på. 

Kontaktperson

Ta kontakt med ekspedisjonen på kommunehuset om du vil snakke med ein saksbehandlar.

Kontaktinformasjon

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 948 26 442
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30