Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre

Dagsenteret held til i første etasje ved Aukra omsorgssenter.

Tilbod og målgruppe for dagsentertilbodet

 • Målgruppe er eldre heimebuande og personar med demens.
 • Tilbodet er behovsprøvd.
 • Brukarane blir henta og bringa.
 • Tilbodet inneheld ulike aktivitetar, underhaldning og turar. På onsdag er det "Karadag".
 • Det vert servert mat med felles middag kl. 14.15.
 • Tilbodet er organisert under Eining heimetenester.

Aktivitetar

På dagsenter for eldre har du moglegheit for å delta på ulike aktivitetar og rehabiliteringstiltak. Vi ønskjer å tilpasse oss dei behova du har, og legge til rette for dei  aktivitetane du ønskjer. Aktivitetane kan variere noko etter dag og samansetting av gruppe, men her kan du òg vere med på å planlegge dagen din og dei aktivitetane du vil halde på med.

Vi tilbyr òg tre måltider i løpet av dagen, laga av dei flotte kokkane på kjøkenet her.

Kostar dagsentertilbodet noko?

Brukarane betalar eigenandel. Eigenandel dekkjer skyss, mat, aktivitetar og nødvendige tenester.

Dagopphald/dagsentertenester til eldre
Emne Eigenbetaling per dag 2021
Dagopphald/dagsentertenester Kr. 173,-

Opningstider

 • Måndag kl 9:00 - 19:30
 • Tysdag kl 9:00 - 15:30
 • Onsdag kl 9:00 - 19:30
 • Torsdag kl 9:00 - 15:30
 • Fredag kl 9:00 - 15:30
 • Laurdag kl 9:00 - 15:30

Slik søkjer du om dagsentertilbodet

Klage på vedtak om dagsentertilbod

Kontaktinformasjon

Anne Emilie Haugen Solbu
Fagleg ansvarleg dagsenter
E-post
Mobil 918 97 565
Heidi Salomonsen Stavik
E-post
Mobil 474 84 574
Pleie og omsorg, sentralbord
Mobil 418 59 000

Adresse

Besøksadresse
Aukra dagsenter
Aukraringen 8
6480 Aukra

Postadresse
Aukra kommune
Nyjordvegen 12
6480 Aukra