Korona

Siste nytt om smittesituasjonen finn du under Aktuelt frå kommunen

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Butenesta for funksjonshemma

Butenesta for funksjonshemma

Bergtun bufellesskap har 9 omsorgsbustader med felles opphaldsrom.

Bergtun bufellesskap har omsorgsbustader med  heildøgns bemanning. Bebuarane får helse- og omsorgstenester etter individuelle behov og i tråd med vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstenester og Lov om pasient- og brukarrettigheiter. Bergtun bufellesskap er organisert under Eining institusjonstenester.

Å søkje om plass på Bergtun bufellesskap

Klage på vedtak om plass på Bergtun bufellesskap

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

Bergtun bufellesskap
Mobil 974 85 138
Wenche Elin Småge
Leiar Bergtun, avlastning og støttekontakt
E-post
Mobil 480 56 646

Opningstider

Kontortid mellom kl. 08.00 og 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Flatå 4, 6480 Aukra

Postadresse:
Nyjordvegen 12
6480 Aukra