Informasjon frå kommunen

Vald og overgrep

Vald og overgrep

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan ramme menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa er.

Nasjonal vegvisar ved vald og overgrep

Dinutvei.no er ein nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbod, der ein er eller over heile landet. Her finn du også informasjon, fagstoff og ein spørsmål og svar-teneste, kor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar