Vaksine for barn og unge

Vaksine for barn og unge

Vaksine
Alder Vaksine
6 veker Første vaksine mot rotavirussjukdom.
3 månadar Første vaksine mot difteri, stivkrampe, polio, kikhoste, hepatitt B og HIB-infeksjon, pneumokokksjukdom og 2. vaksine mot rotavirussjukdom.
5 månadar Andre vaksine mot difteri, stivkrampe, polio, kikhoste, hepatitt B og HIB-infeksjon og pneumokokksjukdom.
12 månadar Tredje vaksine mot difteri, stivkrampe, polio, kikhoste, hepatitt B og HIB-infeksjon og pneumokokksjukdom.
15 månadar Vaksine mot meslinger, kusma og raude hundar (MMR).
2. klasse Kombinasjonsvaksine mot følgjande sjukdommar: difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt.
6. klasse Vaksine mot følgjande sjukdommar: meslingar, kusma og raude hundar (MMR).
7. klasse HPV-vaksine (humant papillomavirus). To dosar med minst 6 mnd intervall.
10. klasse Kombinasjonsvaksine mot følgjande sjukdommar: difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.