Tannhelseteneste (tannlege)

Tannhelseteneste (tannlege)

Kven kan få tilbodet?

Det vert prioritert behandling av barn og unge 3-15 år, psykisk utviklingshemma og gruppa av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleia. Der det ikkje er kapasitet, vil du få tilbod om behandling ved St. Carolus i Molde.

Tannhelsetenesta skal gje eit regelmessig og oppsøkjande tilbod til:

  • Barn og ungdom frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon
  • Gruppa av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedteke å prioritere 

Kor finn eg tannlegen?

Tannlegen held til i helsesenteret på Falkhytten på Gossen.

Opningstider

Måndag t.o.m. torsdag kl. 08.00-14.00 i partalsveker

Korleis ta kontakt med tannhelsetenesta/tannlege?

Du kan ta kontakt med tannhelsetenesta på Gossen dei dagane dei er her. Alle andre dagar kan du ta kontakt med St. Carolus tannklinikk i Molde.

Kontaktinformasjon

Tannklinikk på Gossen
Telefon 71 17 14 61
Tannhelsetenesta
St. Carolus tannklinikk
Telefon 71 28 46 20

Opningstider

Tannhelsetenesta
Måndag t.o.m. torsdag kl. 08.00-14.00 i partalsveker

Adresse

Besøksadresse:
Aukra legekontor/tannlege
Aukraringen 17
6480 Aukra