Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Tannhelseteneste (tannlege)

Tannhelseteneste (tannlege)

Kven kan få tilbodet?

Det vert prioritert behandling av barn og unge 3-15 år, psykisk utviklingshemma og gruppa av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleia. Der det ikkje er kapasitet, vil du få tilbod om behandling ved St. Carolus i Molde.

Tannhelsetenesta skal gje eit regelmessig og oppsøkjande tilbod til:

  • Barn og ungdom frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon
  • Gruppa av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedteke å prioritere 

Kor finn eg tannlegen?

Tannlegen held til i helsesenteret på Falkhytten på Gossen.

Opningstider

Måndag t.o.m. torsdag kl. 08.00-14.00 i partalsveker

Korleis ta kontakt med tannhelsetenesta/tannlege?

Du kan ta kontakt med tannhelsetenesta på Gossen dei dagane dei er her. Alle andre dagar kan du ta kontakt med St. Carolus tannklinikk i Molde.

Kontaktinformasjon

Tannklinikk på Gossen
Telefon 71 28 46 20
Tannhelsetenesta
St. Carolus tannklinikk
Telefon 71 28 46 20

Opningstider

Tannhelsetenesta
Måndag t.o.m. torsdag kl. 08.00-14.00 i partalsveker

Adresse

Besøksadresse:
Aukra legekontor/tannlege
Aukraringen 17
6480 Aukra