Skolehelsetenesta

Skolehelsetenesta

All vaksinering og helseundersøking er frivillig, men vi anbefaler at alle takkar ja til tilboda. Det vert sendt ut skriftleg informasjon til føresette i forkant av vaksinasjon/undersøking.

Opningstider skolehelsetenesta 

Opningstider skolehelsetenesta
Skole Opningstid
Gossen barne- og ungdomsskole: Måndag, tysdag og onsdag frå kl. 09.00 – 15.00
Julsundet skole: Måndag, tysdag og torsdag frå kl. 09.00 – 15.00

 

Helseundersøkingar og vaksinasjonar det vert innkalla til:

Skolehelsetenesta
Klasse Helseundersøking Tilbod om vaksinasjon
1. klasse Helseundersøking på helsestasjon med helsesøster og lege.
2. klasse Kombinasjonsvaksine: Difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt.
3. klasse Helseundersøking og måling av høgde/vekt.
6. klasse Kombinasjonsvaksine: Meslingar, kusma og raude hundar (MMR).
7. klasse Tilbod om HPV-vaksine. For å bli fullvaksinert må ein ta to dosar med minst 6 månadar intervall.
8. klasse Helseundersøking og måling av høgde/vekt.
10. klasse Kombinasjonsvaksine: Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Kontaktinformasjon

Helsesøster v/Gossen barne- og ungdomsskole 1.-7. klasse
Heidi Magerøy Hoksnes
Mobil 481 56 255
Helsesøster v/Gossen barne- og ungdomsskole 8.-10. klasse
Tonje Vikhagen
Mobil 404 48 035
Helsesøster v/Julsundet skole
Tonje Vikhagen
Mobil 404 48 035