Jordmor

Jordmor

Kva kan jordmora hjelpe deg med? 

  • Jordmortenesta har som mål å ivareta det ufødte barnet, den gravide og hennes familie gjennom svangerskapet, fødselen og den første tida etterpå.
  • Svangerskapskontrollar etter anbefalt oppsett, men hyppigare ved behov.
  • Svangerskapskurs ved behov.
  • Heimebesøk etter fødsel. Heimebesøk kan også avtalast i svangerskapet ved behov.

Ønskjer du å ta med deg nokon til timane, så er du hjarteleg velkomen til det.

Timebestilling

  • Aukra kommune samarbeidar med Molde kommune om jordmortenesta og har ikkje jordmor tilstades på Gossen eller Julsundet. Alle timar vert gjennomført i Molde.
  • For timebestilling og andre førespurnadar ta kontakt på sms tlf. 477 03 550. Du kan ta kontakt med jordmor på alle kvardagar.
  • Den gravide tek sjølv kontakt med jordmor for avtale om time.

Kva kostar jordmortenesta?

Tenesta er gratis.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Herje Sogge
Jordmor
Mobil 477 03 550

Opningstider

Måndag - fredag kl. 08.30-15.30

Adresse

Besøksadresse: 
Gottfried Lies Plass 4
6413 Molde