Ammekyndig helsestasjon

Ammekyndig helsestasjon

Helsestasjonen i Aukra har status som ammekyndig helsestasjon. 

Om tilbodet

  • Helsestasjonen informerar gravide om fordelane ved brysternæring og om kva dei kan gjere for å få til amminga.
  • Rettleie mødrene i korleis dei kan amme, og korleis dei kan oppretthalde mjølkeproduksjonen.
  • Sørge for at mødre får den hjelpa dei treng slik at barnet kan fullammast i seks månader. 

Ønskjer du meir informasjon om dette tilbodet, kan du ta kontakt med helsestasjonen eller jordmor.  

Du kan også gå inn på nettstaden til ammehjelpen og lese meir om tilbodet der. 

Kontaktinformasjon

Elisabeth Herje Sogge
Jordmor
Mobil 477 03 550
Camilla Hjellset Orø
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Mobil 913 25 930

Opningstider

Aukra helsestasjon
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30

Adresse

Besøks- og postadresse: 
Aukra helsestasjon
Aukraringen 17
6480 Aukra