Stengde barnehagar og skolar

Stengde barnehagar og skolar

Alle skolar og barnehagar i Aukra kommune er stengd i første omgang fram til 26. mars 2020.

Informasjon om:

  • Heimeundervisning
  • Tilbod til barn som ikkje kan vere heime 
  • Tilbod til barn og unge som treng det mest
  • Foreldrebetaling barnehage og SFO
  • Eksamen og standpunktkarakterar
  • Sjukdom og reglement om fråvær
  • Med meir...

Les meir om dette på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Kven kan få tilbod om barnehage og SFO?

Helsedirektoratet sine retningslinjer for stenging av skule og barnehage gjer unnatak for barn og unge med særskilde omsorgsbehov, og barn av føresette med kritisk samfunnsfunksjon eller verksemdkritisk oppgåve.

Liste over verksemder med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbod om plass i barnehage og barneskole (oppdatert 24.03.2020)

Les meir om kven dette gjeld på Regjeringa si nettside.