Smittesituasjonen i Aukra

Smittesituasjonen i Aukra

Tal på smitta i Aukra kommune

Samla tal på kor mange som er eller har vore smitta: 10 personar

R-talet for 2021 i Aukra er 0,71.

Oppdatering av smittesituasjonen

Vi oppdaterar denne sida når nye smittetilfeller vert oppdaga.

Siste oppdatering av smittetall: 24. mars 2021.

Denne oversikten viser dei som har fått påvist koronasmitte gjennom testing i Aukra. Du finn også statistikk over smitta på Folkehelseinstituttet si nettside.