Informasjon frå kommunen

Besøk til eldre og kronisk sjuke

Besøk til eldre og kronisk sjuke

Ny rettleiar frå Folkehelseinstituttet om besøk til bebuarar på omsorgsinstitusjon

Reglement for besøk

  • Det må gjere ein avtale om besøk på førehand med avdelinga. For å gjere ein avtale, kan du ringe til 418 59 000 mellom kl. 11 og 13.
  • Besøk skal skje utandørs eller på sambruksrommet
  • Ein tilsett (besøksvert) tek i mot dei besøkande
  • God handhygiene og avstand på 1 meter gjeld framleis
  • Dei besøkande skal ikkje opphalde seg i fellesarealet, men vert ført direkte til besøksrommet 
  • Det vert etter avtale lagt til rette for besøk på rommet til alvorleg sjuke pasientar
  • Vi har og tilgjengeleg digitale verkty for videosamtalar for den som ønskjer det

Ordninga gjeld frå 28. mai 2020, og gjeld for bebuarar på Aukra Omsorgssenter og Bergtun.

Kontaktinformasjon

Siri Halvorsen
Einingsleiar institusjonstenester
E-post
Mobil 976 45 133
Nina Kristin Tomren
Einingsleiar heimetenester
E-post
Mobil 906 02 621

Adresse

Besøksadresse: 
Aukra omsorgssenter
Aukraringen 14
6480 Aukra