Lokale vedtak om karantene er oppheva

Lokale vedtak om karantene er oppheva

Det lokale vedtaket om heimekarantene for tilreisande frå fylkane Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, er oppheva per 27. mars 2020.

Aukra kommune har vedteke å ikkje vidareføre det lokale vedtaket om karanene som vart fatta 20. mars 2020. Dermed er det dei nasjonale retningslinene du skal halde deg til. Dette gjeld mellom anna: 

  • Hytteforbodet
  • Reise minst muleg
  • Karantene og isolering
  • Hald avstand
  • God handhygiene
  • Med fleire...

Dette kan du lese meir om på folkehelseinstituttet sin nettstad. 

Aukra kommune si temaside om korona