Har du helsefaglig kompetanse? Aukra kommune håpar at du registrerer deg!

Har du helsefaglig kompetanse? Aukra kommune håpar at du registrerer deg!

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring? Da ønskjer vi at du registrerer deg her.

I første omgang ønskjer vi ein oversikt over tilgjengeleg helsepersonell. Dersom vi kjem i ein situasjon med mangel på personell, tek vi direkte kontakt med deg.

NB! Det er viktig at du snakkar med din arbeidsgjevar først før du registrerer deg!

Dei som jobbar i pleie- og omsorgstenesta eller helse i Aukra kommune, skal ikkje registrere seg.

Registrer deg med helsefagleg kompetanse