Foreldrebetaling grunna stengde barnehagar og SFO

Foreldrebetaling grunna stengde barnehagar og SFO

I tråd med nasjonale retningsliner skal foreldre ikkje betale for barnehage og SFO medan tilbodet er stengd grunna koronautbrotet.

Full foreldrebetaling ved redusert opningstid

Om foreldrebetaling ved redusert opningstid, seier dei nasjonale retningslinene dette: 

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.


Du kan lese meir om dette på regjeringa si nettside. 

Ved stengde barnehagar og SFO, vil Aukra kommune løyse foreldrebetalinga på følgjande måte

  • Frådrag kjem på neste faktura.
  • Faktura for mars er sendt ut, og vi ber om at den vert betalt i si heilheit på forfall.
  • Dei som treng betalingsutsetting for mars-faktura kan logge inn på Min side via kommunen si heimeside og be om betalingsutsetting sjølv.

Logg inn på Min side