Oversikt over nyheitssaker om Covid-19

Det lokale vedtaket om heimekarantene for tilreisande frå fylkane Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, er oppheva per 27. mars 2020.

Utdrag fra vedtaket:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

I tråd med nasjonale retningsliner skal foreldre ikkje betale for barnehage og SFO medan tilbodet er stengd grunna koronautbrotet.

Heimetenesta ønskjer ein dialog med pårørande til personar som mottek  praktisk bistand og enklare hjelpetiltak, om mulegheiten for å hjelpe til. 

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring? Da ønskjer vi at du registrerer deg her.

Aukra kommune innfører følgende tiltak med øyeblikkelig virkning. Tiltakene gjelder til minimum 26. mars, men kan bli endret ved behov i tråd med råd fra FHI.

Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helseNoreg.no.

Har du spørsmål om koronaviruset covid-19? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015 eller gå inn på heimesida til Folkehelseinstituttet.

Dersom du trur du kan vere smitta, ring fastlegen din. Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117.