Informasjon frå kommunen

Oversikt over nyheitssaker om Covid-19

Barnehagane og skolane i Aukra kommune opnar, men det skjer gradvis. 

Oppdatert informasjon om omsorgstelefon for barn, foreldre og familiar, samt informasjon om eventuelt barnehage- og SFO-plass i påska.

Det lokale vedtaket om heimekarantene for tilreisande frå fylkane Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, er oppheva per 27. mars 2020.

Utdrag fra vedtaket:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

I tråd med nasjonale retningsliner skal foreldre ikkje betale for barnehage og SFO medan tilbodet er stengd grunna koronautbrotet.

Heimetenesta ønskjer ein dialog med pårørande til personar som mottek  praktisk bistand og enklare hjelpetiltak, om mulegheiten for å hjelpe til. 

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring? Da ønskjer vi at du registrerer deg her.