Status vaksinering

Status vaksinering

Veke 36

  • Denne veka er 351 personar vaksinerte.
  • I boksane under Status vaksinering nedanfor finn du oversikt over vaksinerte prioriteringsgrupper.
  • Kommunen er ferdig med å vaksinere prioriteringsgruppe 1 til 10. 
  • Det går ca. 4-5 veker mellom første og andre dose. 

Kan eg bestille time for vaksinering?

Det er ikkje mogeleg å bestille time for vaksinering. Du vil bli oppringt frå tlf.nr. 906 92 558 for reservasjon av time. 

Om innkalling til vaksinering

I tillegg til eigne lister over innbyggarar, har kommunen også fått liste frå fastlegar i nabokommunane. Systemet er ikkje vasstett, så vi ber om at du tek kontakt med koronakontakten på telefonnummer 906 92 558 dersom du meiner du har ein av dei underliggjande sjukdommane/tilstandane som er gitt av FHI og ikkje har blitt kontakta. Dette gjeld alle i alderen 18-64 år. 

Status vaksinering
 

 

 

Folkehelseinstituttet har definert kriterie for kva sjukdommar og tilstandar som er prioritert. Kommunen kan ikkje gå utanom desse kriteria. Kommunen har oversikt over innbyggjarar som er i risikogruppa. Desse vil bli kontakta.

Oversikt over underliggjande sjukdomar eller tilstander

Kontaktinformasjon

Koronatelefon
Mobil 906 92 558