Informasjon frå kommunen

Kontaktinformasjon for mistanke om smitte av koronaviruset

Kontaktinformasjon for mistanke om smitte av koronaviruset

Kven skal du kontakte ved symptom?

  • Kontakt legekontoret på telefon for testing.
  • Du bør halde deg heime til negativt prøvesvar føreligg og du er blitt symptomfri
  • Barn under 10 år med lette luftvegssymptom kan sjå an symptom heime eit par dagar før testing

Dersom det forverrar seg?

  • Dersom du får meir alvorlege symptom, kan du ringje fastlegen din på 71 17 14 00
  • Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117

Ønskjer du å teste deg for korona?

Du kan bestille tid til koronatest på heimesida til Molde kommune

Akutt?

Ring 113

  Heimesida til Aukra legekontor

Kontaktinformasjon

Aukra legekontor
Aukraringen 17, 6480 Aukra
Telefon 71 17 14 00
Legevakt
Telefon 116117

Opningstider

Legevakt

Kvardagar: Mellom kl. 16.00 og 08.00

Døgnvakt helg og heilagdagar

Besøksadresse:
Veøygata 1
6413 Molde
(Kirkebakken helsehus)

Opningstider

Legekontoret
Kvardagar mellom kl. 08.00 og 16.00