Kontaktinformasjon for mistanke om smitte av koronaviruset

Kontaktinformasjon for mistanke om smitte av koronaviruset

Kven skal du kontakte ved symptom?

  • Kontakt legekontoret på telefon for testing.
  • Du bør halde deg heime til negativt prøvesvar føreligg og du er blitt symptomfri
  • Barn under 10 år med lette luftvegssymptom kan sjå an symptom heime eit par dagar før testing

Dersom det forverrar seg?

  • Dersom du får meir alvorlege symptom, kan du ringje fastlegen din på 71 17 14 00
  • Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117

Akutt?

Ring 113

  Heimesida til Aukra legekontor

Kontaktinformasjon

Aukra legekontor
Aukraringen 17, 6480 Aukra
Telefon 71 17 14 00
Legevakt
Telefon 116117

Opningstider

Legevakt

Kvardagar: Mellom kl. 16.00 og 08.00

Døgnvakt helg og heilagdagar

Besøksadresse:
Veøygata 1
6413 Molde
(Kirkebakken helsehus)

Opningstider

Legekontoret
Kvardagar mellom kl. 08.00 og 16.00