Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er eit tilrettelagt aktivitetstilbod til deg som ønskjer å komme i gong med fysisk aktivitet saman med andre. Vi ønskjer å gje deg eit mosjonstilbod i kvardagen. 

Kven kan få tilbod om Aktiv på dagtid?

Menn og kvinner mellom 18 og 67 år som bur i Aukra kommune, og står heilt eller delvis utanfor arbeidslivet og mottek:

 • Sjukepengar
 • Uføretrygdingar
 • Overgangsstønad
 • Dagpengar
 • Arbeidsavklaringspengar
 • Sosialstønad
 • Deltakarar i kvalifiseringsprogrammet

Er du pensjonist, kan du melde deg på Aktiv senior.

Slik melder du deg på Aktiv på dagtid

Fyll ut søknadsskjemaet. Skjemaet er elektronisk.

Når får du svar på påmeldinga?

Du får svar på påmeldinga innan kort tid. 

Kva kostar det å delta på Aktiv på dagtid? 

 • Medlemskort kostar kr. 300,- per halvår.
 • Innbetalingsgiro vert sendt i posten.

Nye medlemmar har det første året som medlem, høve til å trene 1 gong per veke på Aukra treningssenter. Etter 1 år med trening på Aukra treningssenter, får medlemmane 10% rabatt på klippekort/medlemskort på treningssenteret.

Aktivitetar du får delta på

Du kan trene på treningssenteret ein gang per veke i treningssenteret sine opningstider, men måndag og onsdag formiddag er det fleire som trenar saman.

Aktiv på dagtid


Turplan våren 2020 (PDF, 182 kB)

Utstyr

 • Bassenggruppe: Ta med badeklede og vassflaske.
 • Turgruppe: Ta på egna klede og sko til utebruk, og gjerne niste og drikke.
 • Treningssenter og Aukrahallen: Ta på egna klede og sko til innebruk. Hugs handduk og vassflaske.

Kontaktinformasjon

Tove Charlotte Æsøy
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 71 17 15 77
Mobil 986 12 740
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30