Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid

OBS! Aktivitetane for vinter/vår 2021 er ikkje i gong enno grunna koronasituasjonen. Vi legg ut informasjon så snart aktivitetane vert starta opp att.

Aktiv på dagtid er eit tilrettelagt aktivitetstilbod til deg som ønskjer å komme i gong med fysisk aktivitet saman med andre. Vi ønskjer å gje deg eit mosjonstilbod i kvardagen.

Kven kan få tilbod om Aktiv på dagtid?

Menn og kvinner mellom 18 og 67 år som bur i Aukra kommune, og står heilt eller delvis utanfor arbeidslivet og mottek:

 • Sjukepengar
 • Uføretrygdingar
 • Overgangsstønad
 • Dagpengar
 • Arbeidsavklaringspengar
 • Sosialstønad
 • Deltakarar i kvalifiseringsprogrammet

Er du pensjonist, kan du melde deg på Aktiv senior.

Slik melder du deg på Aktiv på dagtid

Fyll ut søknadsskjemaet. Skjemaet er elektronisk.

Når får du svar på påmeldinga?

Du får svar på påmeldinga innan kort tid. 

Kva kostar det å delta på Aktiv på dagtid? 

 • Medlemskort kostar kr. 300,- per halvår.
 • Innbetalingsgiro vert sendt i posten.

Nye medlemmar har det første året som medlem, høve til å trene 1 gong per veke på Aukra treningssenter. Etter 1 år med trening på Aukra treningssenter, får medlemmane 10% rabatt på klippekort/medlemskort på treningssenteret.

Aktivitetar du får delta på

Aktivitetane er tilpassa koronasituasjonen. Nokre aktivitetar krev ekstra påmelding. Du finn meir informasjon om det i boksen nedanfor.

Utstyr

 • Bassenggruppe: Ta med badeklede og vassflaske.
 • Turgruppe: Ta på egna klede og sko til utebruk, og gjerne niste og drikke.
 • Aukrahallen: Ta på egna klede og sko til innebruk. Hugs eige liggeunderlag, handduk og vassflaske.

Kontaktinformasjon

Tove Charlotte Æsøy
Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 908 09 646
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30