Smittesituasjonen i Aukra

Smittesituasjonen i Aukra

Samla tal på kor mange som er eller har vore smitta fram til no: 48 personar

Oppdatering av smittesituasjonen

Vi oppdaterer denne sida når nye smittetilfeller vert oppdaga.

Siste oppdatering av smittetall: 12. oktober 2021.

Oversikta over smittetal gjeld for dei som har fått påvist koronasmitte og som oppheld seg i Aukra. Du finn også statistikk over smitta på Folkehelseinstituttet si nettside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Koronatelefon
Mobil 906 92 558