Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Om tilbodet

Tilbodet omfattar:

  • Støttesamtaler
  • Familiesamtaler
  • Råd og rettleiing individuelt og i grupper
  • Utredning av aktuelle problemstillingar
  • Koordinering av tiltak
  • Dagtilbod

Kven kan få tilbodet?

Personar som har utfordringar med:

  • å ivareta eige helse-, pleie- og omsorgsbehov
  • å oppsøke helsehjelp på eiga hand utanfor eigen heim

Tenesta er retta mot personar i alle aldersgrupper.

Slik søkjer du

Send inn søknad om pleie- og omsorgstenester. I søknadsskjemaet skildrar du hjelpebehova dine og kva tenester du meiner du treng.

Her finn du papirskjemaet for søknad om pleie- og omsorgstenester.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Klage på vedtak

Kontakt

Marit Kathrine Thorsen
Spesialsjukepleiar rus og psykisk helse
E-post
Mobil 90 36 79 50
Tore Jarl Olsen
Spesialsykepleier
E-post
Mobil 46 81 82 28
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30