Butenesta for funksjonshemma

Bergtun bufellesskap har 12 omsorgsbustader med felles opphaldsrom.

Bergtun bufellesskap har omsorgsbustader med  heildøgns bemanning. Bebuarane får helse- og omsorgstenester etter individuelle behov og i tråd med vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstenester og Lov om pasient- og brukarrettigheiter. Bergtun bufellesskap er organisert under Eining institusjonstenester.

Å søkje om plass på Bergtun bufellesskap

Send inn søknad om pleie- og omsorgstenester. Skjemaet er elektronisk.

Send inn søknad

Klage på vedtak om plass på Bergtun bufellesskap

Kontakt

Bergtun bufellesskap
Mobil 90 60 13 45
Marius Varanavicius
Leiar Bergtun, avlastning og støttekontakt
E-post
Mobil 99 53 86 90

Opningstider

Kontortid mellom kl. 08.00 og 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Flatå 4, 6480 Aukra

Postadresse:
Nyjordvegen 12
6480 Aukra