Butenesta for funksjonshemma

Butenesta for funksjonshemma

Bergtun bufellesskap har 12 omsorgsbustader med felles opphaldsrom.

Bergtun bufellesskap har omsorgsbustader med  heildøgns bemanning. Bebuarane får helse- og omsorgstenester etter individuelle behov og i tråd med vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstenester og Lov om pasient- og brukarrettigheiter. Bergtun bufellesskap er organisert under Eining institusjonstenester.

Å søkje om plass på Bergtun bufellesskap

Klage på vedtak om plass på Bergtun bufellesskap

Kontaktinformasjon

Bergtun bufellesskap
Mobil 906 01 345
Siri Halvorsen
Einingsleiar institusjonstenester
E-post
Mobil 976 45 133
Wenche Elin Småge
Leiar Bergtun, avlastning og støttekontakt
E-post
Mobil 480 56 646

Opningstider

Kontortid mellom kl. 08.00 og 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Flatå 4, 6480 Aukra

Postadresse:
Nyjordvegen 12
6480 Aukra