Smittesituasjonen i Aukra

Smittesituasjonen i Aukra

Samla tal på kor mange som er eller har vore smitta fram til no: 147 personar.
Januar 2022: 69 personar.

Oppdatering av smittesituasjonen for 2022

Vi oppdaterer denne sida når nye smittetilfeller vert oppdaga.

Siste oppdatering av smittetall: 16. januar 2022

Oversikta over smittetal gjeld for dei som har fått påvist koronasmitte og som oppheld seg i Aukra. Du finn også statistikk over smitta på Folkehelseinstituttet si nettside. 

 

Januar 2022

Kontaktinformasjon

Koronatelefon
Mobil 906 92 558