Smittesituasjonen i Aukra

Smittesituasjonen i Aukra

Etter nye nasjonale reglar per 12. februar vil testing og registrering av smitte vere frivillig. Barn og unge skal ikkje lenger testast. Tidlegare meldingar om registeret smitte vil ikkje lenger vise reell smitte og kommunen har derfor avslutta ordninga med publisering av smittetal på heimesida. 

Oversikt over smitta i 2022: 640 personar.

Oversikta over smittetal gjeld for dei som har fått påvist koronasmitte og som oppheld seg i Aukra. Du finn også statistikk over smitta på Folkehelseinstituttet si nettside. 

Februar 2022

 

Januar 2022

Kontaktinformasjon

Koronakontakt
Tiili Stamsvik
E-post
Mobil 906 92 558