Vaksinering 12-17 år

Vaksinering 12-17 år

For 12-15 år

Det vil kome informasjon om vidare vaksinering av 12-15 åringane. 

For 16-17 år

Det tilrådde intervallet mellom dose 1 og 2 sett til 8-12 veker. Dei vil få SMS om ny time. Også då vil det bli på ettermiddag. Mest sannsynleg vert det vaksinering av denne gruppa i veke 44 eller veke 46. 

Samtykke til vaksinering

For ungdom som er født i 2005 og ikkje har fylt 16 år, må kommunen ha samtykke frå begge føresette. 

Frå fylte 16 år kan ungdommen signere samtykkeskjemaet sjølv. Ta med signert samtykke når du kjem til vaksinestaden.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med koronakontakten på telefon 906 92 558 eller på e-post tiili.stamsvik@aukra.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Koronatelefon
Mobil 906 92 558