Koronakontakt

Koronakontakt

Aukra kommune tilbyr ei teneste for spørsmål og informasjon om Covid-19.

Koronatelefonen har ope kvardagar frå kl. 08.00 - 15.30. Telefonnummer er 906 92 558.

Du kan også sende e-post til korona@aukra.kommune.no

Kontaktinformasjon

Koronatelefon
Mobil 906 92 558

Opningstider

Kvardagar kl. 08.00 - 15.30.