Helseplattformen

Helseplattformen

St. Olavs hospital i Trondheim skal ta i bruk Helseplattformen november 2022. Det vil også berøre våre innbyggjarar som tek i mot helsetenester frå St. Olavs hospital.

Kva er Helseplattformen?

Helseplattformen er ein ny, felles pasientjournal for heile helsetenesta i Midt-Noreg. I dag ligg dine helseopplysningar i fleire ulike datasystem som ikkje snakkar med kvarandre. Som pasient må du gjenta di historie for kvar gong du møter ein ny person i tenesta. Med helseplattformen vil du no få ein journal som skal følge deg i alle slags møte med helsetenesta. At helsepersonell har tilgang til rett informasjon til rett tid, samla på ein plattform, vil óg auke di pasientsikkerheit.

Helseplattformen har laga ei side, der du kan få meir informasjon.

Spørsmål og svar om Helseplattformen

Korleis kan eg få tak i min pasientjournal?

Med Helseplattformen kjem også HelsaMi. Det er innbyggjaren sin digitale inngang til helse- og omsorgstenester. Du kan bruke HelsaMi som en app eller som nettside, på PC-en eller på mobil/nettbrett. Her kan du blant anna:

  • sjå dine helseopplysningar
  • sjekke legemidlar
  • bestille time
  • kome i kontakt med helsepersonell

HelsaMi vil vere tilgjengeleg når St. Olavs hospital tek i bruk Helseplattformen november 2022. Hugs at du foreløpig vil finne kun opplysningar som gjeld St. Olavs hospital.

Er det trygt?

HelsaMi er like sikkert som nettbanken. Du logger deg inn med BankID, Buypass eller Commfides. Alle har sikkerheitsnivå 4 som er det høgaste sikkerheistnivået.

Sjekk ut nettsida HelsaMi

Helseplattformen i Aukra kommune

Aukra kommune vil kople seg på Helseplattformen hausten 2023.

Meir informasjon

Meir informasjon om kva som vil skje i Aukra kommune vil kome etter kvart. Du kan lese meir om temaet på Helseplattformen si heimeside.

Gå til Helseplattformen si heimeside

Kvifor Helseplattformen? - Sjå infofilm

Kontaktinformasjon

Helseplattformen
John Helge Frøystad
E-post
Mobil 924 23 668