Kommunale bustader

Kommunale bustader

Husleige kommunale utleigebustader, omsorgsbustader og i kommunen sine leilegheiter i Stiftelsen Aukra boligselskap.

 

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 990 90 492
Mobil 990 90 492