Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Kommunale bustader

Kommunale bustader

Husleige kommunale utleigebustader, omsorgsbustader og i kommunen sine leilegheiter i Stiftelsen Aukra boligselskap.

Kommunal bustad

 

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Mobil 990 90 492