Kommunale bustader

Kommunale bustader

Husleige for kommunale utleigebustader, omsorgsbustader og i kommunen sine leilegheiter i Stiftelsen Aukra boligselskap.

Husleigesatsar frå 01.01.2022

Husleiga for kommunale bustader er frå kr 4 400,- til kr 8 400,-.

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 990 90 492
Mobil 990 90 492

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra