Renovasjonsavgift

Renovasjonsavgift

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for renovasjon og for Aukra kommune, fastsettast slike gebyr for 2019:

Standardabonnement
Type abonnement Gebyr per 2019 inkl. moms
Standardabonnement (1) kr 3 468,-

Renovasjon: 2. Abonnement for kjeldesorterte fraksjonar ut over standardabonnement

Standardabonnement: For tømming oftare og/eller andre behaldarar/storleikar, vert prisen auka tilsvarande. 

Renovasjon: 3. Abonnement for heimekompostering

Renovasjon: 4. Abonnement for hytte og fritidshus

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 71 17 15 50
Mobil 990 90 492