Aukra kommune

Renovasjonsavgift

Renovasjonsavgift

I medhald av forureiningslova § 34 og forskrifter for renovasjon og for Aukra kommune, fastsettast slike gebyr for 2018:

Type abonnement Pris
Standardabonnement (1) kr 2.703,-

Renovasjon: 2. Abonnement for kildesorterte fraksjoner utover standardabonnement

Standardabonnement: For tømming oftare og/eller andre beholdere/størrelser aukast prisen tilsvarande. 

Renovasjon: 3. Abonnement for heimkompostering

Renovasjon: 4. Abonnement for hytter og fritidshus

Renovasjon: 5. Delt renovasjon

Fann du det du leita etter?