Kommunale bustader

Kommunale bustader

Husleige kommunale utleigebustader, omsorgsbustader og i kommunen sine leilegheiter i Stiftelsen Aukra boligselskap.

Husleigesatsar frå 01.01.19:

Husleiga for kommunale bustader er frå kr. 4 250,- til kr. 8 200,-.

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 71 17 15 50
Mobil 990 90 492