Kart og oppmåling

Kart og oppmåling

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år. Satsane gjeld frå 01.01.2019.

*Kartverket sine gjeldane prisar

Plansak: 01 Oppretting av matrikkeleining

Plansak: 02 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Plansak: 03 Grensejustering

Plansak: 04 Anleggseigedom

Plansak: 05 Arealoverføring

Plansak: 06 Kartlegging av eksisterande grenser

Plansak: 07 Utskriving av matrikkelbrev

Plansak: 08 Timesatsar

Plansak: 09 Arbeid etter lov om eigarseksjonar § 7

Plansak: 10 Andre satsar

Kontaktinformasjon

Lolita Navickiene
Rådgiver
E-post
Telefon 71 17 15 63