Frist for å søkje om barnehageplass er 1. mars 2020

Gebyr og betalingssatsar