Kart og oppmåling

Kart og oppmåling

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

*Kartverket sine gjeldane prisar

Kontaktinformasjon

Bjørge Stavik
Fagleiar geomatikk
E-post
Mobil 458 51 445