Kart og oppmåling

Kart og oppmåling

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år. Satsane gjeld frå 01.01.2020.

*Kartverket sine gjeldane prisar

Plansak: 01 Oppretting av matrikkeleining

Plansak: 02 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Plansak: 03 Grensejustering

Plansak: 05 Arealoverføring

Plansak: 06 Kartlegging av eksisterande grenser

06 Privat grenseavtale

Plansak: 07 Utskriving av matrikkelbrev

Plansak: 08 Timesatsar

Plansak: 09 Arbeid etter lov om eigarseksjonar § 15

Plansak: 10 Andre satsar

 

Gebyrregulativ 2020 (PDF, 102 kB)

Kontaktinformasjon

Bjørge Stavik
Fagleiar geomatikk
E-post
Telefon 71 17 15 26