Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Kart og oppmåling

Kart og oppmåling

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

*Kartverket sine gjeldane prisar

Plansak: 01 Oppretting av matrikkeleining

Plansak: 02 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Plansak: 03 Grensejustering

Plansak: 05 Arealoverføring

Plansak: 06 Kartlegging av eksisterande grenser

06 Privat grenseavtale

Plansak: 07 Utskriving av matrikkelbrev

Plansak: 08 Timesatsar

Plansak: 09 Arbeid etter lov om eigarseksjonar § 15

Plansak: 10 Andre satsar

Kontaktinformasjon

Bjørge Stavik
Fagleiar geomatikk
E-post
Mobil 458 51 445