Slamtømming

Slamtømming

Slamprisar
Slamprisar Eining Gebyr inkl. moms 2021
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (per stk) årleg stk 2 260,-
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (per stk) stk 1 130,-
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (per m3) m3 600,-
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (per m3) m3 600,-
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (per stk) stk 3 190,-
Slam tette tankar, 4,5 -10m3 (per m3) m3 600,-
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 stk 5 558,-
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (per m3) m3 955,-
Slam ekstratømming, over 20m3 (per m3) m3 1 305,-
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 stk 7 815,-
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (per m3) m3 1 130,-
Slam nødtømming, over 20m3 (per m3) m3 1 650,-
Tank ikkje påvist (bomtur) stk 1 566,-
GRÅVANNTANK m3 1 130,-

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 990 90 492
Mobil 990 90 492