Informasjon frå kommunen

Slamtømming

Slamtømming

Slamprisar
Slamprisar Eining Gebyr per 2019 inkl. moms
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk) årlig stk 1 980,00
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk) stk 990,00
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3) m3 526,25
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3) m3 526,25
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) stk 2 797,50
Slam tette tanker, 4,5 -10m3 (pr m3) m3 526,25
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 stk 4 869,25
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) m3 835,75
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) m3 1 142,38
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 stk 6 847,38
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) m3 989,75
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) m3 1 446,25
Tank ikke påvist/Bomtur stk 1 370,63
GRÅVANNTANK m3 990,00

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 71 17 15 50
Mobil 990 90 492