Slamtømming

Slamtømming

Slamprisar
Slamprisar Eining Gebyr inkl. moms
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (per stk) årleg stk 2 237,40
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (per stk) stk 1 118,70
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (per m3) m3 594,66
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (per m3) m3 594,66
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (per stk) stk 3 161,18
Slam tette tankar, 4,5 -10m3 (per m3) m3 594,66
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 stk 5 502,25
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (per m3) m3 944,40
Slam ekstratømming, over 20m3 (per m3) m3 1 290,88
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 stk 7 737,53
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (per m3) m3 1 118,42
Slam nødtømming, over 20m3 (per m3) m3 1 634,26
Tank ikkje påvist (bomtur) stk 1 548,81
GRÅVANNTANK m3 1 118,70

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 71 17 15 50
Mobil 990 90 492