Informasjon frå kommunen

Gebyr for skjenkebevilling

Gebyr for skjenkebevilling

Gebyr for skjenkeløyve for ei enkelt anledning følgjer den til ei kvar tid statleg vedtekne maksimalpris (K-sak 101/19). 

Sats for 2020: 

Gebyr for skjenkebevilling
Skjenkeløyve - alkohollova Gebyr
Ambulerande skjenkeløyve og løyve for eit enkelt høve, per arrangement: Kr. 380,-

Kontaktinformasjon

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Telefon 71 17 15 16