Informasjon frå kommunen

Gebyr for etablerarprøva for salsbevilling

Gebyr for etablerarprøva for salsbevilling

For 2020 gjeld følgjande sats: 

Gebyr for etablerarprøva for salsbevilling
Kunnskapsprøve Gebyr
Før du gjennomfører kunnskapsprøva, må du betale eit gebyr. Pris per prøve: Kr. 400,-

Kontaktinformasjon

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Telefon 71 17 15 16