Bygge- og delesøknader

Bygge- og delesøknader

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

Kontaktinformasjon

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Mobil 909 53 258