Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Bygge- og delesøknader

Bygge- og delesøknader

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

Bygg og delesak: 01 Bustadbygg og fritidsbygg

Bygg og delesak: 02 Industri og lagerbygning

Bygg og delesak: 03 Kontor og forretningsbygning

Bygg og delesak: 04 Samferdsel og kommunikasjon

Bygg og delesak: 05 Hotell- og restaurantbygning

Bygg og delesak: 06 Kultur- og forskingsbygning

Bygg og delesak: 07 Helsebygning

Bygg og delesak: 08 Fengsel og beredskapsbygning

Bygg og delesak: 09 Varige konstruksjonar og anlegg

Bygg og delesak: 10 Dispensasjonssøknadar

Bygg og delesak: 11 Reviderte teikningar/tilleggssøknadar (mindre endringar)

Bygg og delesak: 12 Fornying av byggeløyve

Bygg og delesak: 13 Riving

Bygg og delesak: 14 Driftsløyve/sikkerheitskontroll av heis

Bygg og delesak: 15 Andre tiltak punkt 2-8

Bygg og delesak: 16 Utandørsplanar/plan for opparbeiding (per plan)

Bygg og delesak: 17 Tiltak som behandlast etter søknad pbl § 20-4

Bygg og delesak: 18 Delingssøknadar etter pbl § 20-1

Bygg og delesak: 19 Diverse gebyr jf. alminnelege avgjerder §§ 4 ,11 ,13, 14 pg 16

Bygg og delesak: 20 Førehandskonferanse

Bygg og delesak: 21 Gebyr for behandling av søknadar om utslepp, jf. forureiningslova § 11-4

Kontaktinformasjon

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Mobil 909 53 258