Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling barnehage
Full plass (100%) frå 1. januar 2023 4 dagar i veka (80%) frå 1. januar 2023 Kostpengar
3 000 kr 2 400 kr 15 kr per dag

Søskenmoderasjon

  • Med to barn i barnehage er det 30% moderasjon for yngste barnet. For det tredje barnet, eller fleire barn, er moderasjonen 50% (kommunale vedtekter vedteke i kommunestyresak 105/12).
  • Familiar som har barn både i barnehage og SFO har rett på søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon vert gitt til det yngste barnet. Barn nummer 2 får 25% søskenmoderasjon og barn nummer 3 eller fleire får 50% søskenmoderasjon (kommunestyresak 128/19).

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Her finn du meir informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Betaling ved for seint henting

Vert barnet henta etter stengetid kl. 16.30, vert føresette belasta med eit beløp på kr 250,- per barn.

Kontaktinformasjon

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra