Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling barnehage
Full plass (100%) 4 dagar i veka (80%) 3 dagar i veka (60%)
kr 3 230,- kr 2 584,- kr 1 938,-

Søskenmoderasjon

  • Har du eit barn i barnehage og eit i SFO, får du 25% søskenmoderasjon for barn nr. 2
  • Har du begge barn i barnehage, får du 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2.
  • For barn nr. 3 eller fleire, er det 50% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga, uansett barnehage/SFO.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Her finn du meir informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Betaling ved for seint henting

Vert barnet henta etter stengetid kl. 16.30, vert føresette belasta med eit beløp på kr 250,- per barn.

Kontaktinformasjon

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 915 10 168