Informasjon frå kommunen

Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling barnehage

Satsar per 1. januar 2020: 

Foreldrebetaling barnehage
Full plass (100%) 4 dagar i veka (80%) 3 dagar i veka (60%)
kr 3 135,- kr 2 759,- kr 2 069,-

Søskenmoderasjon

For barn nr. 2 er det 30 pst. søskenmoderasjon i foreldrebetalinga.For barn nr. 3 eller fleire, er det 50 pst. søskenmoderasjon i foreldrebetalinga.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Her finn du meir informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Kontaktinformasjon

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Telefon 71 17 15 30