Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling barnehage
Full plass (100%) 4 dagar i veka (80%) 3 dagar i veka (60%)
kr 3 230,- kr 2 584,- kr 1 938,-

Søskenmoderasjon

For barn nr. 2 er det 30 pst. søskenmoderasjon i foreldrebetalinga.For barn nr. 3 eller fleire, er det 50 pst. søskenmoderasjon i foreldrebetalinga.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Her finn du meir informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Betaling ved for seint henting

Vert barnet henta etter stengetid kl. 16.30, vert føresette belasta med eit beløp på kr 250,- per barn.

Kontaktinformasjon

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 915 10 168