Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling barnehage

Foreldrebetaling barnehage frå 1. januar 2023

Foreldrebetaling barnehage frå 1. januar 2023
Full plass (100%) 4 dagar i veka (80%) Kostpengar
3 000 kr 2 400 kr 15 kr per dag

Søskenmoderasjon

  • Med to barn i barnehage er det 30% moderasjon for yngste barnet. For det tredje barnet, eller fleire barn, er moderasjonen 50% (kommunale vedtekter vedteke i kommunestyresak 105/12).
  • Familiar som har barn både i barnehage og SFO har rett på søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon vert gitt til det yngste barnet. Barn nummer 2 får 25% søskenmoderasjon og barn nummer 3 eller fleire får 50% søskenmoderasjon (kommunestyresak 128/19).

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Her finn du meir informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Betaling ved for seint henting

Vert barnet henta etter stengetid kl. 16.30, vert føresette belasta med eit beløp på kr 250,- per barn.

Kontakt

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 91 51 01 68

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra