Informasjon frå kommunen

Avtalegiro

Avtalegiro

Automatisk betaling av faste rekningar.

Kva er fordelane med avtalegiro

Avtalegiro er enkelt, effektivt, oversiktleg og du har full kontroll på rekningane dine.

  • Du blir varsla minst 7 dagar før forfall
  • Kontoen din blir automatisk belasta ved forfall, du slepp å betale giroen i nettbank eller i banken. (treng ikkje nettbank.)
  • Du slepp purring og gebyr ved for sein betaling
  • Du kan stoppe ei betaling
  • Du har full oversikt over betalte rekningar i nettbanken og på kontoutskrifta