Avtalegiro

Automatisk betaling av faste rekningar.

Kva er fordelane med avtalegiro

Avtalegiro er enkelt, effektivt, oversiktleg og du har full kontroll på rekningane dine.

  • Du blir varsla minst 7 dagar før forfall
  • Kontoen din blir automatisk belasta ved forfall, du slepp å betale giroen i nettbank eller i banken. (treng ikkje nettbank.)
  • Du slepp purring og gebyr ved for sein betaling
  • Du kan stoppe ei betaling
  • Du har full oversikt over betalte rekningar i nettbanken og på kontoutskrifta

Kontakt

Fredrik Rønstad
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 48 28 28 57
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra