Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

I Sivilforsvaret sitt  kart finn du oversikt over offentlege tilfluktsrom i kommunane.  I Aukra er det ikkje offentlege godkjende tilfluktsrom.

Private og offentlege tilfluktsrom

Det er ein del som har private tilfluktsrom, men desse er ikkje med i oversikta. Private tilfluktsrom er for dei som høyrer til den aktuelle eigedommen. Det kan til dømes vere personar som oppheld seg i næringsbygg, kontorbygningar, skoler, barnehagar, burettslag, bedrifter, butikkar og hotell.

Sjå kart over offentlege tilfluktsrom i Noreg registrert hos DSB:

Kart over offentlege tilfluktsrom

Meir informasjon

Les meir om tilfluktsrom på Sivilforsvaret sine heimesider.

Informasjon om tilfluktsrom

Avklaringar etter stortingsmelding

Kontakt

Beredskapskoordinator
Geir Janos Göncz
E-post
Mobil 97 98 79 09
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30