Informasjon frå kommunen

Rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for hushald med låg inntekt.

Kven kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid?

Barnehagar i Noreg, private og offentlege/kommunale, skal ikkje ta meir i brukarbetaling enn 6 % av hushaldet si samla skattbare inntekt. 

Dersom inntekta til hushaldet er lågare enn kr 566 100,- per år, har barn på 2, 3, 4 og 5 år (og barn med utsett skolestart) rett til 20 timar i veka gratis kjernetid i barnehagen. Kjernetida i barnehagen i Aukra er frå kl. 10.00-14.00 kvar dag.

Informasjon om foreldrebetaling

Kva er eit hushald? - Redusert foreldrebetaling

Kor lenge gjeld vedtaket om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid?

Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjeld for eit barnehageår om gongen.

Du vel sjølv om du vil søkje ein gong for heile barnehagetida eller om du ønskjer å søkje på nytt kvart barnehageår. 

Vel du å søkje ein gong for heile barnehagetida, vil barnehagen fatte eit nytt vedtak for kvart barnehageår utan at du må søkje på nytt. I samband med dette, vil vi innhente dokumentasjon for hushaldet si inntekt frå skattemyndigheitene sjølv.

Vil du søkje på nytt kvart barnehageår, må du legge ved dokumentasjon kvar gong du søkjer og du må passe på å søkje i god tid før det nye barnehagåret startar.

Når kan eg søkje om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid?

Du kan søkje om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid heile året.

Når kan eg søkje om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid?

Slik søkjer du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Klage på vedtak om foreldrebetaling og gratis kjernetid

Vedtak om foreldrebetaling kan du klage på. 

Klage på enkeltvedtak

Lese meir om ordninga om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid?

Meir informasjon om ordninga finn du på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Kontaktinformasjon

Sissel Oliv Garseth
Styrar
E-post
Telefon 71 17 14 40
Mobil 906 04 459
Synnøve Karin Rishaug
Styrar
E-post
Telefon 71 17 14 88
Mobil 905 71 168
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30