Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Fristen for å søkje hovudopptaket er 1.mars og oppstarten for nytt barnehageår er 15.august.

Når har barnet rett til barnehageplass?

  • Barnet har rett til plass dersom barnet bur i kommunen, har fylt 1 år innan utgangen av november det året du søkjer plass frå, og har søkt innan fristen for hovudopptaket.
  • Dersom barnet vert 1 år i løpet av august det året det vert søkt om plass, har barnet rett på plass innan utgangen av august.
  • Dersom barnet fyller 1 år i september, oktober eller november det året det vert søkt, har barnet rett på plass innan utgangen av den månaden barnet vert født.
  • Når barnet har fått barnehageplass, har barnet rett på plassen fram til skolestart.

Aukra kommune har eitt hovudopptak i året. Plassar som vert ledige i løpet av året vert fortløpande tildelt til søkjarar som står på venteliste.

Venteliste

 

Kva kostar ein barnehageplass?

Foreldrebetaling barnehage
Full plass (100%) 4 dagar i veka (80%) 3 dagar i veka (60%)
kr 3 230,- kr 2 584,- kr 1 938,-

Slik søkjer du barnehageplass

Søknadsfrist barnehageplass

Fristen for å søkje hovudopptaket er 1.mars og oppstarten for nytt barnehageår er 15.august.

Du kan søkje om barnehageplass heile året, men då får barnet plass når barnehagen har ledig kapasitet. Du kan søkje om barnehageplass maksimal eitt år før ønskt oppstartsdato.

Når får du svar på søknaden om barnehageplass

  • Når søknaden er sendt inn, får du ein e-post om at søknaden er motteke.
  • Vedtak om barnehageplass kjem til deg i Visma. Du må logge inn på same måten som når du har søkt om plassen.
  • Du må svare i Visma om du tek i mot plassen.
  • Svar på søknaden får du i mars/april i søknadsåret.

Kontaktinformasjon barnehage

Har du spørsmål om søknad om barnehageplass, kan du ta kontakt med pedagogisk rådgjevar Marianne Bolghaug. 

Klage

Tilbod om barnehageplass eller avslag på barnehageplass er eit enkeltvedtak som du kan klage på.

Endeleg klageinstans er klagenemnda i kommunen, som er Aukra formannskap.

Kontaktinformasjon

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 915 10 168

Opningstider

Barnehagen er open frå kl. 07.00 til 16.30