Mat på Bergetippen barnehage

Mat på Bergetippen barnehage

Matpakkefri barnehage

Vi har kokk i 100% stilling. Bergetippen barnehage er difor ein matpakkefri barnehage.

Måltida i barnehagen

  • Kl. 08.15 Frukost
  • Kl. 11.00 Lunsj
  • Kl. 14.00 Ettermiddagsmat

Kostpengar

Kvar månad betalar de 300 kr i kostpengar.

Rammeplan for barnehagen

Barnehagen skal bidra til at barna

  • får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid
  • bidra til at barna kan tileigne seg gode vanar, haldningar og kunnskapar om kost, hygiene, aktivitet og kvile
  • leggje til rette for at måltid og matlaging bidreg til måltidsglede, deltaking, samtalar og fellesskapskjensle os barna

Kontaktinformasjon

Synnøve Karin Rishaug
Styrar
E-post
Mobil 469 06 721
Monica Helseth
Assisterande styrar
E-post
Mobil 469 13 173

Opningstider

Barnehagen er open frå kl. 07.00 til 16.30

Adresse

Besøksadresse:
Vollskaret 4
6409 Molde

Postadresse:
Nyjordvegen 12
6480 Aukra