Bergetippen barnehage sine rutinar og reglar

Bergetippen barnehage sine rutinar og reglar

For at kvardagen skal fungere godt, må vi ha nokre rutinar og reglar på barnehagen. Vi ber alle foreldre å lese gjennom våre rutinar og reglar.

Kontaktinformasjon

Synnøve Karin Rishaug
Styrar
E-post
Mobil 469 06 721
Monica Helseth
Assisterande styrar
E-post
Mobil 469 13 173

Opningstider

Barnehagen er open frå kl. 07.00 til 16.30

Adresse

Besøksadresse:
Vollskaret 4
6409 Molde

Postadresse:
Nyjordvegen 12
6480 Aukra