Kontaktinformasjon Bergetippen barnehage

Kontaktinformasjon Bergetippen barnehage

Kontaktinformasjon styrar og assisterande styrar

Kontaktinformasjon administrasjonen
Kontaktperson Besøksadresse Postadresse Telefonnummer
Styrar Synnøve Karin Rishaug Vollskaret 4, 6409 Molde Nyjordvegen 12, 6480 Aukra 71 17 14 88 eller mobil 905 71 168
Ass.styrar Monica Helseth 71 17 14 85 eller mobil 975 16 540

 

Kontaktinformasjon avdelingane Bergetippen