Kontaktinformasjon Bergetippen barnehage

Kontaktinformasjon Bergetippen barnehage

Kontaktinformasjon styrar og assisterande styrar

Kontaktinformasjon administrasjonen
Kontaktperson Besøksadresse Postadresse Telefonnummer
Styrar Synnøve Karin Rishaug Vollskaret 4, 6409 Molde Nyjordvegen 12, 6480 Aukra 905 71 168
Ass.styrar Monica Helseth 975 16 540