Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Tilsyn med eller feiing av fyringsanlegg varslast normalt via telefon (UMS varsel) til eigar av bustaden, anten som tekstmelding eller talemelding.

Varslet tidspunkt skal stadfestas. Om oppsett tidspunkt ikke passar, kan du avtale nytt tidspunkt ved å ringe til det telefonnummeret som du har fått i meldinga.

Fagleiar feiing og tilsyn kan du nå på

E-post for feiarvesenet

Du kan nå feiarane lettast ved å ringe:

  • sentralbordet på telefon 71 19 18 00

eller til feiarane direkte:

  • 917 00 381 Jøran Stavik
  • 917 00 382 Pål-Henrik Karlsen
  • 901 52 008 Albert Vestad
  • 901 00 686 Øystein Eidem

Ver og merksam på at varsellappar vedrørande feiing eller tilsyn har påtrykt mobiltelefonnummer som går direkte til feiar. Dei kan då svare på spørsmål direkte mellom kl. 08.00 og kl. 14.00.

Feiarane svarar ikkje på telefon dersom dei er på taket og feier. Dei ringer tilbake dersom ditt telefonnummer vises som tapt anrop.

Kontaktinformasjon

Brannmeister
Kjetil Ilestad
E-post
Telefon 470 24 780