Innkallingar og protokollar frå kommunestyremøta i 2019

Innkallingar og protokollar frå kommunestyremøta i 2019

Aukra kommune har gått over til eit nytt sakssystem. Dette fører til at politiske saker frå 2019 og eldre, ikkje lenger er publisert på heimesida. Nedanfor følgjer kommunestyreprotokolla frå møta i 2019.

Ta kontakt med serviceavdelinga på tlf.nr 71 17 15 00 om det er spørsmål kring tidlegare møter. 

2019