9) Kor lenge oppbevarar kommunen personopplysningane dine?

9) Kor lenge oppbevarar kommunen personopplysningane dine?

Vi lagrar personopplysningane dine hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningane blei samla inn for. Dette betyr for eksempel at:

  • Personopplysningar som er vi behandlar på grunnlag av samtykket ditt, blir sletta dersom du trekker samtykket.
  • Personopplysningar vi behandlar for å oppfylle ei lovpålagd plikt, blir så lagra lenge lovheimelen krev det, for eksempel etter føresegner i arkivlova.

Kontakt

Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 41 26 23 64
Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra