Kameraovervaking

Kommunen har utandørs kameraovervaking av fleire kommunale bygg. Bygga er merka med skilt om kameraovervaking.

  • Formålet med overvakinga er å førebygge innbrot, skadeverk, skader/ulukker på menneske, samt for å avdekkje slike handlingar.
  • Område med kameraovervaking er merka.
  • Opptak blir sletta etter 7 dagar.
  • Opptaka kan berre utleverast til politiet i samband med etterforsking av mistanke om straffbare handlingar eller ved ulukker.
  • Enkeltpersonar har rett til å sjå i opptak som er gjort av ein sjølv.

Kommunen har eigen rutine for handtering av informasjon gjennom kameraovervaking. 

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Personvernombodstenesta ved IKA Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30