Oversikt over kommunestyret

Oversikt over kommunestyret

Perioden 2019-2023

Parti Tal på representantar
Arbeiderpartiet 5
Høyre 5
Kristelig folkeparti 4
Senterpartiet 4
SV-Sosialistisk Venstreparti 1
Venstre 1
Fremskrittspartiet 1

 

Oversikt over medlemmane i kommunestyret